Uitleg voorbeeld routebeschrijving
Opdr. Goed Fout Omschrijving
4. A Een andere betekenis van azijn is eek, een ander betekenis of woord voor
toeter is hoorn, dus eekhoorn en die was te vinden aan een huis.
5. Z Ieder opdracht dient te leiden tot een niet gedwongen richtingsverandering,
deze opdracht was geen verandering van rijrichting.
8. B Op zoek naar het gevraagde verkeersbord, maar voordat u daar aan toe
kwam hadden de uitzetters een verkeersbord,aanduidende gebod voor
alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft,
geplaatst, als u zich aan de verkeersregelsheeft gehouden dan leverde
dat de goede "B" op.
10. D C Achter het bord met Goofy was Willy Wortel te vinden, maar dan voor
asfaltweg links, dat kon niet want een geplaatst verkeersbord van
opdracht 11 zorgende er voor dat de asfaltweg over ging in zand.
Namelijk het blauwe bord met de verticale witte pijl.
11. E Na drie verkeersborden asfaltweg rechts kon niet, want het bovenstaan-
de aangehaalde bord geeft aan dat u rechtdoor moet rijden, na het
keren bij de RC kon u gewoon links, bord wordt aan deze kant niet
herhaald.
12. G Dit was een niet al te moeilijke opgave, er stond"E1GEN WEG" met
een 1 in plaats van "EIGEN WEG" met een I.
14. H Q De geplaatste afbeelding was een hermelijn in zijn zomervacht.
15. Y S Wederom een hermelijn, maar nu in zijn wintervacht, wat kan de
natuur toch mooi zijn.
17. F I X Deze letter was niet scherp, maar misschien 'scherp' geplaatst?
Over een scherpe letter had men het in de jaren dat er gebruik werd
gemaakt van een schrijfmachine, waarbij bij het typen met de letter
door het papier geslagen werd.
19. K L De zes Nederlandse plaatsnamen waren aanwezig, namelijk: BOER,
WINKEL, PUTTEN, EEN, PARTIJ en HOUTEN.
20. J O Ook deze opdracht was uitvoerbaar, dertien driehoeken in de ge-
plaatste afbeelding en een in de fiets op het verkeersbord dat
erbij stond.
22. P T Een opdracht die helemaal niet kan, "PUTTEN" met een streep er
door, maakt dat er geen "PUTTEN" staat, plus de streep is niet schuin,
maar een schuin geplaatste rechte streep.
23. U Een dakhaas is een andere naam voor poes en die was geplaatst.
24. V W Nog een val met verkeersborden, nu met vier borden, waarvan een
bord aangaf dat u ter plaatste niet mag keren, even doorrijden en
dan mag u wel keren na het bord dat alle verboden opheft.
25. R N Volgens het reglement moet u de gevraagde punten geheel na
elkaar aantreffen, deze twee teksten stonden bij elkaar, dus
niet naar rechts gaan.
26. M Door het geplaatste bord met "DLW" in de weg naar rechts,
geen viersprong.
28. X Bij het punt, dat u moet afslaan naar rechts staan de banken
duidelijk links van u en dat mag weer niet volgens het
reglement.
31. R De geplaatste afbeelding was een kievit, maar de zwaluw-
staart komt voor in het verkeersbord(voorrangskruispunt)
waaronder de geplaatste afbeelding stond.
32. C Opdracht niet uitvoerbaar, weg voor u heeft twee namen,
namelijk Korte Kerkstr. en Mededeling, het woord
mededeling was onderstreept.
35. M E Een vrij moeilijke opdracht: Bij een voor opdracht dient u
de laatste mogelijkheid te nemen voor het gevraagde
oriŽnteringspunt, dat is in dit geval doorrijden, haast
de gehele parkeerplaats over om daarna rechts te gaan.
Wij hopen dat we voor u een aardige puzzelrit hebben verzorgd, met de nodige vallen.
De laatste twee vallen komen te vervallen voor de B-klasse, toch goed uitgevoerd in
de B-klasse , dan wel 10 bonuspunten.